TIN TỨC KHÁC

Ngành BHXH thay thế, bãi bỏ 19 TTHC

(BHXHBL) - 15:12 29/07/2019 - Xem: 27

 

       Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC và nâng cao hiệu quả công việc, BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 777/QĐ- BHXH công bố 19 TTHC thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.