BẢO HIỂM Y TẾ

THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHYT DÀNH CHO HỘ NGHÈO

(BHXHBL) - 08:43 09/08/2019 - Xem: 45

 

      Có thể nói, một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ công tác giảm nghèo chính là thực hiện tốt chính sách BHYT. Thông qua chính sách này, các hộ nghèo không chỉ trút được gánh nặng về tài chính, có điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn góp phần chống tái nghèo.