BẢO HIỂM Y TẾ

Tăng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến

(BHXHBL) - 14:32 16/07/2019 - Xem: 35

 

      Khi khám chữa bệnh vượt tuyến, nếu chi phí cho 01 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì người bệnh tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí và số tiền này có sự thay đổi trong năm 2019.