BẢO HIỂM Y TẾ

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM GIA BHYT HỘ GIA ĐÌNH

(BHXHBL) - 10:09 25/06/2019 - Xem: 40

 

      Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ, từ ngày 01/7/2019 áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng. Do đó mức đóng BHYT theo hộ gia đình cũng sẽ được điều chỉnh theo như sau:

-         Đối với người thứ nhất khi tham gia BHYT 1 năm mức đóng tăng từ 750.600 đồng lên 804.600 đồng, theo đó người thứ 2, người thứ 3, người thứ 4, người thứ 5 cũng tăng lên theo người thứ nhất.

 

-         Vì vậy, nếu người dân tham gia BHYT trong tháng 6 năm 2019 sẽ có lợi rất nhiều về chi phí so với tham gia trong tháng 7 năm 2019 trở đi.

      Một số lưu ý người dân cần biết khi tham gia BHYT:

       Việc giảm trừ mức đóng BHYT cho những thành viên được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm dương lịch.

       Khi nhận thẻ BHYT cần kiểm tra lại thông tin đã in trên thẻ, nếu sai họ tên, năm sinh, nới đăng ký khám chữa bệnh thì gửi lại nơi cấp thẻ điều chỉnh ngay.

       Thẻ BHYT chỉ cấp 1 lần để sử dụng lâu dài, nếu thẻ hết hạn chỉ cần đóng tiền cho nhân viên đại lý thu và sẽ được gia hạn để tiếp tục sử dụng thẻ.

       Thẻ BHYT nếu trễ hạn đóng từ 3 tháng trở lên tính từ thời điểm hết hạn lần trước sẽ bị xem như tham gia lần đầu, thời hạn sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng tiền, thời gian tham gia liên tục 5 năm theo đó cũng sẽ bị mất.

      Khi đóng tiền tham gia BHYT, người dân cần yêu cầu Nhân viên đại lý thu cung cấp biên lai thu tiền để lưu giữ làm bằng chứng có đóng tiền và biết được thời hạn tham gia trên thẻ của mình để lần sau gia hạn tiếp.

      Người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thông báo cho người bệnh biết để người bệnh liên hệ với Nhân viên đại lý thu BHYT đóng tiền gia hạn thẻ BHYT.

      Nếu người tham gia BHYT có thời gian tham gia 5 năm liên tục trở lên sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

      Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở KCB đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở KCB không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận không cùng chi trả trong  năm đó.

      Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở KCB lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền cùng chị trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

     Trường hợp người bệnh có số tiền chi vượt quá 06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó./.

Kim Thư

  Xem nhiều

  Mới nhất

  Cùng chủ đề

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
   Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
   (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
   bhxh@baclieu.vss.gov.vn
  LƯỢT TRUY CẬP

  586.496

  Copyright ©