BẢO HIỂM Y TẾ

Từ ngày 01/07/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng 7,19%

(BHXHBL) - 10:41 20/06/2019 - Xem: 43

 

      Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, thời điểm tăng bắt đầu từ ngày 01/07/2019 mức phí bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình sẽ tăng thêm 7,19%.