BẢO HIỂM Y TẾ

Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, thu BHYT năm 2017

(BHXHBL) - 16:21 10/10/2017 - Xem: 1.883

 

       Thời gian qua việc phát triển mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện,  bảo hiểm y tế (BHYT) ở các xã, phường, thị trấn đã góp phần tích cực vào việc mở rộng đối tượng tham gia và đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến với người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, 100% các xã, phường, thị trấn đều có đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT. Hầu hết đại lý khi ký hợp đồng đều được cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo điều kiện trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ để đại lý thu hiểu rõ hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình, cũng như hiểu rõ hơn về những chính sách và quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT để từ đó vận động, tuyên truyền người dân tham gia. 

       Bên cạnh đó, việc nâng mức hỗ trợ chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT cũng là động lực thúc đẩy Đại lý trong việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Mức chi thù lao được tính theo tỷ lệ % trên số thu của người tham gia đối với từng đối tượng (không tính trên số thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng) và được BHXH Việt Nam điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo từng khu vực hàng năm. Căn cứ hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn hướng dẫn BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện chi thù lao cho đại lý phù hợp.

Ảnh minh họa

       Cụ thể năm 2017, BHXH tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 947/BHXH-QLT ngày 22/9/2017 hướng dẫn tỷ lệ phần trăm (%) chi hoa hồng đại lý thu cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện; thu BHYT của người tham gia theo hộ gia đình, học sinh sinh viên, hộ gia đình cận nghèo, hộ nông - lâm - ngư - diêm nghiệp có mức sống trung bình áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2017 (theo nội dung quy định tại Công văn số 677/BHXH-KHĐT ngày 07/3/2017 của BHXH Việt Nam). Theo đó, BHXH là tỉnh thuộc khu vực vùng III sẽ áp dụng tỷ lệ % hoa hồng như sau:

TT

Nhóm đối tượng

Vùng III

Đối tượng khai thác thu mới

Đối tượng khai thác thu thường kỳ

1

BHXH tự nguyện

7,72%

3,31%

2

BHYT hộ gia đình

9,72%

4,16%

3

Học sinh sinh viên

4,00%

4

Hộ gia đình cận nghèo

14,72%

5

Hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống TB

12,72%

 

       Nhìn chung, tỷ lệ phần trăm (%) chi hoa hồng đại lý thu cho tổ chức làm đại lý thu năm 2017 đã tăng hơn so với năm 2016, ở 4/5 nhóm đối tượng, cụ thể:

       1.BHXH tự nguyện:

- Đối tượng khai thác thu mới: tăng từ 7,24% lên 7,72%

- Đối tượng khai thác thường kỳ: tăng từ 3,10% lên 3,31%.
         2.BHYT hộ gia đình:

- Đối tượng khai thác thu mới: tăng từ 9,24% lên 9,72%

- Đối tượng khai thác thường kỳ: tăng từ 3,96% lên 4,16%

         3.Hộ gia đình cận nghèo: tăng từ 14,24% lên 14,72%.
         4.Hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp : tăng từ 12.24 % lên 12,72%.

       Việc nâng cao mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT nhằm để khuyến khích, động viên đại lý thu tích cực vận động người dân tham gia, tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các đại lý thu trong việc đưa các chính sách an sinh xã hội đến với người dân cũng như nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện BHYT toàn dân, góp phần tăng độ bao phủ BHYT trong thời gian tới theo QĐ 1167/Ttg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

 Thúy Loan - Phòng Quản lý Thu

 

 

  Xem nhiều

  Mới nhất

  Cùng chủ đề

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
   Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
   (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
   bhxh@baclieu.vss.gov.vn
  LƯỢT TRUY CẬP

  596.815

  Copyright ©