TIN HOẠT ĐỘNG

Bạc Liêu: Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch về bảo hiểm y tế năm 2019

(BHXHBL) - 15:45 29/07/2019 - Xem: 86

 

     Cuối năm 2018 Bạc Liêu có 746.317 người tham gia BHYT, độ bao phủ BHYT đạt 83,46%, vượt 2,66% kế hoạch giao theo Quyết định 1167/QĐ-TTg  ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến tháng 6 năm 2019, số người tham gia giảm đáng kể, giảm hơn 16.500 người, tương đương 1,85% dân số, nguyên nhân do đầu năm 2019 các xã trên địa bàn huyện Phước Long, một số xã trên địa bàn thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu phấn đấu giảm nghèo bền vững để đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển do đó không còn được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT (theo Quyết định số 596/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Quyết định số 131/QĐ- TTg của Chính phủ), trong khi đó đối tượng khai thác mới tăng không nhiều.

      Ngay từ đầu năm Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, thành phố tích cực công tác tuyên truyền vận động khai thác đối tượng, tập trung phát triển BHYT hộ gia đình, 6 tháng đầu năm đã khai thác mới được 7.370 người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình; đến tháng 6/2019, số người tham gia BHYT là 729.756 người, đạt 95,3% kế hoạch giao.

      Để hoàn thành kế hoạch giao theo năm 2019 với tỷ lệ bao phủ BHYT là 87%, số người tham gia là 765.451 người. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó tập trung vào các nội dung và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục duy trì các đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ từ 98% - 100%; Tập trung khai thác BHYT ở một số nhóm đối tượng như: Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Nhóm Học sinh, sinh viên; Nhóm trẻ em dưới 6 tuổi; Nhóm BHYT theo hộ gia đình.