TIN HOẠT ĐỘNG

BHXH TỈNH BẠC LIÊU TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

(BHXHBL) - 14:23 04/05/2019 - Xem: 106

 

      Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với 03 viên chức quản lý và 01 quyết định phân công quản lý điều hành. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Danh Đấu - Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Huỳnh Hằng Nga Phó Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí là Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

       Đồng chí Lê Danh Đấu - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đã trao quyết định bổ nhiệm lại cho ba đồng chí Phó phòng nghiệp vụ:

      1. Quyết định số 75/QĐ-BHXH ngày 11/4/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu, về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với ông Trương Chí Tùng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thanh tra – kiểm tra, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/5/2019.

      2. Quyết định số 76/QĐ-BHXH ngày 11/4/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu, về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với ông Châu Trấn Lợi, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cấp Sổ, thẻ, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/5/2019.

      3. Quyết định số 77/QĐ-BHXH ngày 11/4/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu, về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý đối với ông Lê Xuân Hòa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/5/2019.