TIN HOẠT ĐỘNG

BHXH tỉnh Bạc Liêu: Hiểu và hết lòng bảo vệ quyền lợi người lao động

(BHXHBL) - 10:09 26/04/2019 - Xem: 68

 

      Thời gian qua, BHXH tỉnh Bạc Liêu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra mà còn là đơn vị luôn hăng hái cống hiến vào công cuộc phát triển của Ngành bằng nhiều sáng kiến hiệu quả. Cũng như tạo nên sự liên kết, đồng thuận và tham gia BHXH, BHYT tích cực của nhân dân và người lao động. Đó chính là thành công đáng khích lệ cổ vũ tinh thần to lớn để tập thể CBCCVC BHXH tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đi lên vì sự nghiệp an sinh xã hội của địa phương nói riêng và nước nhà nói chung.