TIN HOẠT ĐỘNG

Năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch về BHXH, BHYT

(BHXHBL) - 09:50 16/01/2019 - Xem: 76

 

      Trong năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. BHXH tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nổi bật nhất là công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, khai thác đối tượng BHXH tự nguyện, cấp trả sổ BHXH…

      Tính đến ngày 31/12/2018, BHXH tỉnh đã có 747.343 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 101,69% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 38.148 người, đạt 100,3% ; số người dân tham gia BHYT là 767.587 người, đạt tỷ lệ 85,53%, vượt 4,73% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, vượt 2,03% chỉ tiêu giao của UBND tỉnh Bạc Liêu. Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh đạt 1.212 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch giao. Năm 2018, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thu nợ BHXH, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tại 83 đơn vị sử dụng lao động có số nợ BHXH lớn, kéo dài (trong đó thanh tra chuyên ngành đóng BHXH tại 49 đơn vị), phối hợp với sở Tài chính và các ngành liên quan giải quyết, thanh toán các khoản nợ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT cho các đối tượng được hỗ trợ, đến cuối năm số nợ BHXH, BHYT giảm đáng kể, còn 32 tỷ đồng, giảm 69 tỷ so với cùng kỳ năm 2017.

      Đặc biệt, là công tác khai thác người tham gia BHXH tự nguyện; đến cuối quý III năm 2018, mới chỉ có 444 người tham gia BHXH tự nguyện, chỉ đạt 45% kế hoạch. Ngay sau đó, Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh đã tổ chức họp cùng với Ngành Bưu điện và BHXH các huyện, thị xã, thành phố, giao chỉ tiêu đến từng BHXH huyện và đại lý thu Bưu điện, đồng thời triển khai ngay nhiều giải pháp để khai thác đối tượng đạt chỉ tiêu giao. Kết quả, chỉ trong 3 tháng cuối năm đã vận động được 704 người tham gia BHXH tự nguyện, nâng tổng số người tham gia đến 31/12/2018 là 1.148 người, đạt 118% kế hoạch giao.