TIN HOẠT ĐỘNG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu 23 năm phát triển và trưởng thành

(BHXHBL) - 14:38 29/12/2018 - Xem: 125

 

 

     Tiền thân của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu là BHXH tỉnh Minh Hải được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-TCCB ngày 29/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay BHXH tỉnh Bạc Liêu nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của BHXH Việt Nam và các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, BHXH tỉnh Bạc Liêu không ngừng phát triển và trưởng thành. Hằng năm, cơ quan đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc, các tổ chức Đảng, Đoàn thể đều đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Cán bộ công chức đoàn kết nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với thành tích năm sau cao hơn năm trước, đã được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu và Đoàn thể các cấp tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc và hàng trăm bằng khen cho tập thể và cá nhân cán bộ công chức trong hệ thống BHXH tỉnh.