TIN HOẠT ĐỘNG

BHXH huyện Đông Hải: Đơn vị điển hình về tuyên truyền BHXH tự nguyện

(BHXHBL) - 14:41 20/12/2018 - Xem: 92


      Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng được BHXH tỉnh Bạc Liêu đặc biệt ưu tiên. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch giao chi tiêu khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cụ thể cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố.