BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Phấn đấu 35% lao động tham gia bhtn vào năm 2020

(BHXHBL) - 13:04 14/06/2017 - Xem: 2.246

      Theo Cục việc làm (Bộ LĐ-TB&XH): Để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động và Luật BHXH, đề nghị các địa phương phổ biến, tập huấn và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 595 của BHXH Việt Nam về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực thực hiện từ 1/7/2017 để thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH hiện nay.

      Đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, ngành BHXH Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan chức năng để đôn đốc doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động; kết nối thông tin, dữ liệu với các bộ, ngành liên quan để quản lý đối tượng tham gia BHXH; xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông trên phạm vi cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN; triển khai các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHTN; tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Lao động làm việc tại xí nghiệp may giày An Hưng ở TX.Giá Rai.

      Ngoài ra, đổi mới cơ chế tổ chức thực hiện, chuyển đổi tác phong phục vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hía hệ thống quản lý BHXH; cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

      Phấn đấu đến 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo cân đối Quỹ BHXH. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giải đoạn 2012 – 2020.

      Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH kết nối và chia sẻ dữ liệu BHTN từ Trung ương đến địa phương, phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết chế độ BHTN và kiểm tra, kiểm soát kịp thời, tránh sai sót, gian lận, trục lợi BHTN, giúp tổng hợp, phân tích và cung cấp các thông tin nhanh về BHTN giữa hai ngành. Triển khai phương thức giao dịch điện tử trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo tinh thần Nghị quyết số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm đơn giãn hóa thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ giao dịch với các đơn vị và người lao động…

Tú Anh (tổng hợp)

(CTV Báo Bạc Liêu)

  Xem nhiều

  Mới nhất

  Cùng chủ đề

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
   Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
   (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
   bhxh@baclieu.vss.gov.vn
  LƯỢT TRUY CẬP

  596.872

  Copyright ©