BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Phát động thi đua về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và Bảo hiểm thất nghiệp

(BHXHBL) - 13:51 10/05/2017 - Xem: 1.693

BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BH thất nghiệp.

 


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao các danh hiệu thi đua khen thưởng

 cho các tập thể, cá nhân Ngành BHXH tại Hội nghị CCHC và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Công văn số 1246/BHXH-CSXH ngày 13/4/2017 của BHXH Việt Nam nêu rõ, qua hơn 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014, việc giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động theo quy định mới tại BHXH các tỉnh, thành phố cơ bản đã đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phục vụ tốt hơn đối với người sử dụng lao động và người lao động, tạo uy tín và lòng tin trong nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu phát triển của Ngành. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp ở một số địa phương chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai sót, tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp diễn ra hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, có nhiều sáng kiến trong thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp”. Nội dung thi đua gồm:

Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, BH thất nghiệp;

Nâng cao chất lượng công tác giải quyết và thẩm định hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHTN, đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam;

Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong tổ chức thực hiện về BHXH Việt Nam, không để xảy ra tình trạng chậm giải quyết, đơn thư kéo dài, đơn thư vượt cấp;

Chủ động kiểm tra hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra để nắm tình hình, xác minh vụ việc khi có dấu hiệu lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp.

Phát hiện, ngăn ngừa, xử lý, báo cáo kịp thời các trường hợp lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp;

Những giải pháp, sáng kiến áp dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn Ngành.

Về cơ cấu khen thưởng, đối với trong Ngành BHXH, lựa chọn tối đa 10 tập thể và tối đa 15 cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen. Đối với ngoài Ngành, mỗi BHXH tỉnh giới thiệu 01 cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp thiết thực trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp gửi về BHXH Việt Nam.

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2017 đồng thời góp phần đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để thực hiện tốt quy định của pháp luật về BHXH và đạt mục tiêu đề ra trong “Chiến lược phát triển Ngành BHXH đến năm 2020”, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung, mục tiêu thi đua, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thời gian thực hiện từ 04/2017 đến 31/12/2017.

 

(Nguồn Website BHXH Việt Nam)

Xem nhiều

Mới nhất

Cùng chủ đề

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
 Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
 bhxh@baclieu.vss.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP

566.755

Copyright ©