BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quyền và trách nhiệm của người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc

(BHXHBL) - 08:53 20/08/2019 - Xem: 50


          Theo pháp luật hiện hành, tất cả người lao động làm việc có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc. Người lao động có trách nhiệm và rất nhiều quyền lợi khi tham gia loại hình bảo hiểm này.