BẢO HIỂM XÃ HỘI

Từ 1/7: Tăng 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH

(BHXHBL) - 09:45 25/06/2019 - Xem: 26

 

        Kể từ ngày 01/7/2019 sẽ có những thay đổi về lương, chế độ BHXH, tuyển dụng, xếp ngạch bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.