BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đồng loạt tăng số tiền hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động từ ngày 01/7/2019

(BHXHBL) - 09:16 22/05/2019 - Xem: 72

 

      Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

      Theo đó kể từ ngày 01/7/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Số tiền hưởng các chế độ BHXH bắt buộc cũng sẽ đồng loạt tăng; cụ thể:

        - NLĐ nhận tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% tháng lương cơ sở với số tiền là 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng).

       - Trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bằng 02 tháng lương cơ sở với số tiền là 2.980.000 đồng/01 con (mức hiện hành là 2.780.000 đồng/01 con)

       - Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương cơ sở với số tiền là 2.980.000 đồng cho mỗi con.

       - Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được hưởng một ngày bằng 30% tháng lương cơ sở với số tiền là 447.000 đồng (mức cũ là 417.000 đồng).

       - Trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 tháng lương cơ sở với số tiền 7.450.000 đồng (mức hiện hành là 6.950.000 đồng) , sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0.5 tháng lương cơ sở tương ứng với 745.000 đồng.

       - Trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên:
       Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% tháng lương cơ sở với số tiền là 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% tháng lương cơ sở tương ứng với số tiền là 29.800 đồng.

       - Trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng hàng tháng theo quy định thì còn được trợ cấp phục vụ hàng tháng bằng 1 tháng lương cơ sở với số tiền tương ứng là 1.490.000 đồng  (mức hiện hành 1.390.000 đồng).

       - Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN:

       NLĐ đang làm việc bị chết do TNLĐ-BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ-BNN  thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương cơ sở với số tiền tương ứng là  53.640.000 đồng (mức hiện hành là 50.040.000 đồng).

       - Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tương ứng với số tiền là 14.900.000 đồng (mức hiện hành là 13.900.000 đồng).

      Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% tháng lương cơ sở với số tiền tương ứng là 745.000 đồng,  trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% tháng lương cơ sở với số tiền tương ứng là 1.043.000 đồng./.

Tuyết Nghi

 

 

  Xem nhiều

  Mới nhất

  Cùng chủ đề

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
   Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
   (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
   bhxh@baclieu.vss.gov.vn
  LƯỢT TRUY CẬP

  595.157

  Copyright ©