BẢO HIỂM XÃ HỘI

BHXH huyện Đông Hải: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện

(BHXHBL) - 16:50 16/05/2019 - Xem: 110

      Với đặc thù là một huyện nghèo, vùng trũng của tỉnh, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, có 7/11 xã, thị trấn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT, (4 xã bãi ngang, 3 xã đặc biệt khó khăn 1 xã có 2 ấp được công nhận là ấp đặc bết KK) người dân chủ yếu làm nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, thu nhập không ổn định. Năm 2018 số người tham gia BHXH tự nguyện là 181 người, mặc dù đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao nhưng không bền vững, việc duy trì số đối tượng đang tham gia BHXH tự nguyện đồng thời phát triển mới đối tượng, là một thách thức đối với BHXH huyện Đông Hải.

      Xuất phát từ thực tế, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cần có vai trò của chính quyền địa phương, BHXH Đông Hải đã tranh thủ sự lãnh đạo của UBND huyện, tham mưu lập kế hoạch, chỉ đạo kịp thời các xã, thị trấn - đại lý thu trong công tác tuyên truyền BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện và giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm. Ngoài việc tham mưu, phối hợp các ngành chức năng, BHXH phối hợp cùng Bưu điện huyện trực tiếp làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn nhằm tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo, đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các ngành đoàn thể của xã, và các ấp, tổ chức tư vấn, chọn đối tượng tiềm năng, có việc làm, thu nhập ổn định để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, nâng cao nhận thức để đối tượng hiểu tham gia và cùng tuyên truyền, thông qua sự hiểu biết của đối tượng làm cầu nối và cũng là kênh tuyên truyền hữu hiệu về chính sách BHXH tự nguyện, tạo hiệu ứng để người dân tích cực tham gia.