BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(BHXHBL) - 16:45 16/05/2019 - Xem: 74

 

      Xác định Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thời gian qua BHXH tỉnh Bạc Liêu đã nỗ lực triển khai sâu rộng 2 chính sách thiết yếu này góp phần làm lớn mạnh hệ thống an sinh xã hội tại địa phương, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.