BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

(BHXHBL) - 09:56 16/01/2019 - Xem: 300

 

      Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 4894/BHXH-CSXH ngày 26/11/2018, gửi Bảo hiểm Xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.