BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tích cực tham gia BHXH tự nguyện: VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG TƯƠNG LAI

(BHXHBL) - 14:46 20/12/2018 - Xem: 91

 

      Có thể nói, một trong những chính sách hỗ trợ và đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội hiện nay chính là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN). Việc người lao động tích cực tham gia BHXHTN không chỉ đảm bảo ổn định cuộc sống khi về già, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và phòng ngừa những rủi ro.