Ứng dụng “Sổ tay BHXH-BHYT-BHTN” phục vụ người dân tốt hơn
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu

BẠN ĐỌC ĐẶT CÂU HỎI

- Họ tên/Điện thoại: 0966540243
- Địa chỉ: Ấp ninh an, Ninh Hòa, hồng dân, bạc liêu
- Email: tranvantrot21994@gmail.com

TRẢ LỜI

       BHXH tỉnh Bạc Liêu xin trả lời câu hỏi như sau:

- Nếu bà của bạn đã được cấp thẻ dành cho đối tượng người cao tuổi và đã bị mất thì bạn đến cơ quan BHXH huyện Hồng Dân nhờ cấp lại thẻ BHYT cho bà của bạn với lý do mất thẻ (nếu bạn không nhớ rõ mã số BHXH của bà bạn thì bạn có thể dem theo CMND để cơ quan BHXH tìm chính xác đối tượng cần cấp lại thẻ BHYT).

- Thủ tục cho người cấp lại thẻ do mất, hỏng thẻ (theo mục 5.1.1 Phần II. Lĩnh vực cấp sổ thẻ thực hiện theo Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam) gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Họ tên/Điện thoại: 0906784611
- Địa chỉ: P5 bạc liêu
- Email: lamhoangyenbl@gmail.com

TRẢ LỜI

       Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi qua Website BHXH tỉnh Bạc Liêu.

      Theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH  ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định như sau:

Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) ký Hợp đồng.  Đại lý thu BHXH, BHYT, gồm: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.

          Điều 6. Điều kiện làm nhân viên Đại lý thu

    1. Là công dân Việt Nam thưng trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi đối với nam, đến không quá 65 tuổi đối với nữ và đang tham gia BHYT hoặc BHXH.

     2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; không vi phạm pháp luật.

Trường hợp bạn đang công tác ở những cơ quan, tổ chức trên và được các cơ quan, tổ chức đó bảo lãnh thì bạn mới được đào tạo và cấp thẻ nhân viên đại lý. Khi đó bạn mới đủ điều kiện làm nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

      Trường hợp bạn không công tác ở những cơ quan, tổ chức trên, bạn có thể liên hệ với nhân viên đại lý tại nơi bạn cư trú để làm cộng tác viên.

      Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ với Phòng Khai thác và thu nợ - BHXH tỉnh Bạc Liêu qua số điện thoại 02913. 828827 hoặc số 0979 171479 để được giải đáp.

- Họ tên/Điện thoại: 0946241285
- Địa chỉ: Phường 1 bạc liêu
- Email: Donganlacson@gmail.com

TRẢ LỜI

Cảm ơn ông đã gửi câu hỏi tới Website BHXH tỉnh. Với câu hỏi về khoảng thời gian làm thủ tục và bắt đầu nhận tiền trợ cấp thất nghiệp em có được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục như Thông tư 41/2014 không, chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản c,d, điểm 1, Điều 5 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế có quy định:

- Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền;

- Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Ví dụ: Bà K làm việc tại một doanh nghiệp và có đóng BHYT liên tục từ ngày 01/01/2013, đến ngày 05/01/2015 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Bà K nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 04/4/2015 (trong thời hạn 03 tháng); cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 20/4/2015 (trong thời hạn 20 ngày); tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được quyết định ngày 26/4/2015 và thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ ngày 01/05/2015 (trong thời hạn 03 tháng). Trường hợp này, thời gian tham gia BHYT liên tục đến ngày 30/4/2015 là 28 tháng.

 Căn cứ các quy định như trên, theo như trình bày thì trường hợp của ông nghỉ việc tại cty cũ từ 01/03/2018 đến ngày 30/05/2018 ông bắt đầu nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, sau đó đến ngày 13/07/2018 ông có việc làm và bắt đầu đóng BHXH, BHYT ở cty ngoài Hà Nội. Như vậy trong khoảng thời gian làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ông được tính là thời gian tham gia BHYT liên tục theo quy định tại Thông tư 41/2014 và khi hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi ngày bắt đầu hưởng trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền từ ngày 30/05/2018 thì ông được quỹ BHXH đóng BHYT theo thời gian ông hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó đến ngày 13/07/2018 ông có việc làm và bắt đầu đóng BHXH, BHYT ở cty ngoài Hà Nội, thì theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh ra quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày ông có việc làm. Thân chào ông!

- Họ tên/Điện thoại: Bùi Văn Luân
- Địa chỉ: Phong tân giá rai bạc liêu
- Email: luan7243@gmail.com

TRẢ LỜI

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi qua Website BHXH tỉnh Bạc Liêu.

Khi nào bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (đã nghỉ việc) thì mới được tham gia BHXH tự nguyện. Toàn bộ quá trình tham gia BHXH bắt buộc của bạn trước đây sẽ được cộng nối vào quá trình tham gia BHXH tự nguyện của bạn sau này. Do đó bạn cần lựa chọn mức đóng hợp lý làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện để mức bình quân toàn bộ quá trình tham gia BHXH không bị giảm khi cơ quan BHXH giải quyết các chế độ (hưu trí, tử tuất) cho bạn về sau.

Quy trình tham gia BHXH tự nguyện

 Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật BHXH 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) Người lao động tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, đại lý thu của UBND xã, phường, Bưu cục xã hoặc Bưu điện huyện, thị xã, thành phố nơi bạn thường trú hoặc tạm trú như sau:

           1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

 2. Đóng tiền, nhận biên lai thu tiền từ nhân viên đại lý thu.

 3. Do bạn đã có sổ BHXH nên cơ quan BHXH sẽ không in sổ mới cho bạn

 Mức đóng BHXH tự nguyện

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

2. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

- Mức thấp nhất : 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng

- Mức cao nhất: 1.490.000 đồng x 20 x 22% = 6.556.000 đồng/tháng

 * Lưu ý: Bạn có thể chọn phương thức đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng; đóng 1 lần cho nhiều năm nhưng không quá 05 năm.

 Hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Thực hiện theo Điều 14 và 15 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, áp dụng từ 01/01/2018.

Mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 là 46.200 đồng/tháng đối với người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo; và 15.400 đồng/tháng đối với các đối tượng khác.

Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ với Phòng Khai thác và thu nợ - BHXH tỉnh Bạc Liêu qua số điện thoại 02913. 828827 hoặc số 0979 171479 để được giải đáp. 

- Họ tên/Điện thoại: 0945291303
- Địa chỉ: 037b nguyễn huệ tổ 6 phường 3 tp bạc liêu
- Email: kimngan998706@gmail.com

TRẢ LỜI

BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Website BHXH tỉnhVới câu hỏi của bạn về ủy quyền nhận bảo hiểm; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về quyền của người lao động:“Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hồ sơ, thời hạn, thẩm quyền giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và trách nhiệm lập; nộp hồ sơ; tiếp nhận; trả kết quả giải quyết:“Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH; người tham gia BHXH tự nguyện; người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu; trợ cấp hàng tháng; người đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ; BNN do thương tật; bệnh tật tái phát và thân nhân người lao động nêu trên có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận; trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BHXH”

Căn cứ theo quy định trên: Người lao động có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho cơ quan BHXH. Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận, trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng.

Với trường hợp này, bạn có thể ủy quyền cho mẹ của mình nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nhận kết quả giải quyết. Tuy nhiên bắt buộc phải có giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSH hoặc hợp đồng ủy quyền có công chứng và khi đến cơ quan BHXH huyện nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ cũng như nhận quyết định hưởng BHXH một lần, người được ủy quyền cần mang theo chứng minh thư nhân dân của mình (bản chính) để nhận tiền trợ cấp BHXH một lần.

Xem thêm...Đặt câu hỏi

CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN

TRẢ LỜI

        Bảo hiểm y tế học sinh không phải là hoạt động kinh doanh, điều này đã được quy định trong Luật BHYT: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, không phải là đơn vị kinh doanh như các tổ chức bảo hiểm khác.

TRẢ LỜI

 Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng và học sinh đóng 70% mức đóng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Do đó, năm học 2017-2018 học sinh đóng BHYT với mức như sau:

4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng, Trong đó: Học sinh đóng 70% = 491.400 đồng; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng.

TRẢ LỜI

Khi tham gia Bảo hiểm y tế, học sinh được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được cấp thẻ BHYT.

2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học.

3. Được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

4. Khám bệnh, kể cả khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; ngày giường điều trị nội trú tại các cơ sở KCB BHYT từ tuyến huyện trở lên; danh mục dịch vụ kỹ thuật sử dụng trực tiếp cho người bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuốc, hoá chất, dịch truyền theo quy định của Bộ Y tế; Máu và các chế phẩm của máu; vật tư y tế, vật tư y tế thay thế có trong danh mục của Bộ Y tế; khám thai định kỳ và sinh con.

5. Khi bị bệnh, học sinh khám chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT hoặc đến khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu được thanh toán chi phí theo giá viện phí hiện hành, cụ thể:

5.1. 100% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành; 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

5.2. 80% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB cao hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

5.3. 80% chi phí dịch vụ kỹ thuật cao (DVKTC), chi phí lớn cho một lần sử dụng DVKTC đó nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

6. Trường hợp đến KCB có xuất trình thẻ BHYT nhưng không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc KCB không đúng tuyến CMKT theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp cấp cứu), được hưởng BHYT theo các mức sau:

6.1. 70% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện (BV) hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng;

6.2. 50% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng II;

6.3. 30% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng I hoặc hạng đặc biệt;

6.4. Trường hợp được chỉ định sử dụng DVKTC, mức chi trả thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 6.1, 6.2, hoặc 6.3 nêu trên nhưng tối đa không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng DVKT đó.

7. KCB tại các cơ sở KCB BHYT nhưng không trình thẻ hoặc KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán, tối đa không vượt quá mức quy định như sau:

7.1. Một đợt điều trị ngoại trú: 55.000 đồng đối với BV từ hạng III trở xuống; 120.000 đồng đối với BV hạng II; 340.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt;

7.2. Một đợt điều trị nội trú: 450.000 đồng đối với BV hạng III trở xuống; 1.200.000 đồng đối với BV hạng II; 3.600.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt.

8. Trường hợp KCB ở nước ngoài, cơ quan BHXH chi trả trực tiếp cho người bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng.

TRẢ LỜI

      Tổ chức y tế nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh; góp phần thực hiện giáo dục toàn diện, đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục cho học sinh ở tất cả các bậc học, do đó y tế trường học là nhu cầu và thực sự cần thiết đối với các em học sinh khi ở trường học.

Nguồn kinh phí hoạt động của y tế trường học: “Chủ yếu là nguồn quỹ BHYT học sinh để lại trường học”.

      Một trong những ưu điểm nổi bật của chương trình BHYT học sinh là dành một phần kinh phí để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Quỹ BHYT học sinh đã huy động được nguồn tài chính đáng kể giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học. Có thể khẳng định rằng, BHYT học sinh đã thổi một nguồn sinh khí mới cho y tế trường học, nhờ có phần kinh phí của BHYT học sinh để lại y tế trường học trong những năm qua mà hoạt động y tế trường học được “sống lại” và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Xem thêm...Đặt câu hỏi

ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)

02913789000

VIDEO - CLIP

chuyến xe buýt kỳ thú - Nha Trang điểm hẹn
Xem thêm...

TỔ CHỨC CUNG CẤP IVAN

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
 Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
 bhxh@baclieu.vss.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP

596.916

Copyright ©