Ứng dụng “Sổ tay BHXH-BHYT-BHTN” phục vụ người dân tốt hơn
Những dấu ấn từ Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT tỉnh Bạc Liêu năm 2017
BHXH tỉnh: Phối hợp liên ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động
Hiệu quả từ chương trình văn nghệ tuyên truyền lưu động về chính sách Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh ​
Bảo hiểm xã hội - Công an tỉnh Bạc Liêu: Ký kết quy chế phối hợp
Tham gia BHXH tự nguyện: Việc nên làm!
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu 20 năm phát triển và trưởng thành.

BẠN ĐỌC ĐẶT CÂU HỎI

- Họ tên/Điện thoại: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
- Địa chỉ: Ngọc Được - Hưng Thành - Vỉnh Lợi- Bạc Liêu
- Email: Xebatcho30101988@gmail.com

TRẢ LỜI

BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời câu hỏi của chị như sau:

- Chị làm việc và được cấp thẻ BHYT có nơi đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Long Xuyên, khi chị sinh con về BVĐK Bạc Liêu sinh con ( thuộc trường hợp khám và điều trị nội trú). Như vậy, khi chị về BVĐK Bạc Liêu nằm viện sinh con là KCB trái tuyến, không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu được ghi trên thẻ BHYT của chị, do đây là bệnh viện tuyến tỉnh.

- Theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 thì chị Huyền vẫn được quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng được quy định tại Luật này.

- Họ tên/Điện thoại: Lê Nhi
- Địa chỉ: Đông Hải - Bạc Liêu
- Email: ainhi2skt024@gmail.com

TRẢ LỜI

BHXH tỉnh Bạc Liêu xin trả lời:

- Trường hợp Bạn đang nghỉ thai sản và dự sinh con vào ngày 01/01/2019 nếu chưa nhận được thẻ BHYT mới (thẻ BHYT năm 2019) thì Bạn liên hệ với cơ quan nơi Bạn làm việc để nhận thẻ BHYT năm 2019 để sinh con. Khi sinh con Bạn được quỹ BHYT thanh toán 80% và phải cùng chi trả 20% chi phí KCB BHYT theo quy định.

- Từ ngày 01/11/2018 Bạn đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, nếu chi phí khám chữa bệnh của Bạn có cùng chi trả 20% trên 6 tháng lương cơ sở là: 8.340.000 đồng trong năm 2019 thì Bạn được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB BHYT theo quy định.

- Họ tên/Điện thoại: 0942956121
- Địa chỉ: Ấp bưu Đông xa long điền đông huyện Đông Hải tỉnh bạc liêu
- Email: sangtran.290492@gmail.com

TRẢ LỜI

BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời:

- Trường hợp của Bạn dự định sinh con ở bệnh viện Hùng Vương (Nếu Bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu thì Bạn được quỹ BHYT thanh toán 80% và phải cùng chi trả 20% chi phí KCB BHYT theo quy định.

- Họ tên/Điện thoại: Nguyễn Vũ Hải
- Địa chỉ: Vĩnh Lợi - Bạc Liêu
- Email: thanhthao154@gmail.com

TRẢ LỜI

BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau: 

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được quy định tại khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

+ Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

Trường hợp của ông Hải bắt đầu tham gia BHXH từ tháng 06/2018 thì đến ngày 12/11/2018 vợ sinh con, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018, nếu trong thời gian này ông đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Nhưng ông Hải đóng BHXH từ tháng 06/2018 đến 10/2018 là 05 tháng , do đó ông không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần khi sinh con.

Ông chỉ đủ điều kiện hưởng theo khoản 2 điều 34 Luật BHXH quy định đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Họ tên/Điện thoại: Nguyễn Thị Thúy Liễu
- Địa chỉ: Phường 7, tp Bạc Liêu
- Email: nthuylieu141@gmail.com

TRẢ LỜI

 

              BHXH tỉnh Bạc Liêu xin trả lời các vấn đề mà chị Nguyễn Thị Thuý Liễu đã đặt câu hỏi như sau:

1.     Mua BHYT hộ gia đình ở đâu

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 31 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì người tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ nộp hồ sơ mua thẻ BHYT cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH. Vậy trường hợp chị muốn tham gia BHYT hộ gia đình cho chồng (nghề nghiệp tự do) thì có thể liên hệ với Đại lý thu gần nhất, cụ thể là: UBND các xã, phường, thị trấn; Đại lý thu Hội nông dân hoặc các đại lý thu Bưu điện xã,.. tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú để tham gia mua thẻ BHYT.

2.     Thủ tục, hồ sơ mua thẻ BHYT hộ gia đình

              Căn cứ quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 25 Quyết định số 595/QĐ BHXH ngày 14/4/2017 thì từ ngày 01/07/2017, khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp tiền đóng BHYT cho đại lý thu nơi đăng ký mua thẻ.

3.     Mức đóng BHYT

               Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP , mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình được quy định như sau:

Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất”.

             Cụ thể mức đóng của các thành viên trong hộ như sau:

- Người thứ 1: 750.600 đồng/năm

- Người thứ 2: 525.420 đồng/năm

- Người thứ 3: 450.360 đồng/năm

- Người thứ 4: 375.300 đồng/năm

- Từ người thứ 5 trở đi: 300.240 đồng/năm

              4. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

             Căn cứ Khoản 1 và 2, Mục III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2838/QĐ-SYT ngày 22/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh quy định thì trường hợp của chồng chị không thuộc đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BVĐK tỉnh Bạc Liêu mà chỉ được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã, tuyến huyện/thị xã/thành phố không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

             BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời để chị Liễu được biết./.

Xem thêm... Đặt câu hỏi

CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN

TRẢ LỜI

        Bảo hiểm y tế học sinh không phải là hoạt động kinh doanh, điều này đã được quy định trong Luật BHYT: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, không phải là đơn vị kinh doanh như các tổ chức bảo hiểm khác.

TRẢ LỜI

 Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng và học sinh đóng 70% mức đóng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Do đó, năm học 2017-2018 học sinh đóng BHYT với mức như sau:

4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng, Trong đó: Học sinh đóng 70% = 491.400 đồng; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng.

TRẢ LỜI

Khi tham gia Bảo hiểm y tế, học sinh được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được cấp thẻ BHYT.

2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học.

3. Được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

4. Khám bệnh, kể cả khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; ngày giường điều trị nội trú tại các cơ sở KCB BHYT từ tuyến huyện trở lên; danh mục dịch vụ kỹ thuật sử dụng trực tiếp cho người bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuốc, hoá chất, dịch truyền theo quy định của Bộ Y tế; Máu và các chế phẩm của máu; vật tư y tế, vật tư y tế thay thế có trong danh mục của Bộ Y tế; khám thai định kỳ và sinh con.

5. Khi bị bệnh, học sinh khám chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT hoặc đến khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu được thanh toán chi phí theo giá viện phí hiện hành, cụ thể:

5.1. 100% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành; 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

5.2. 80% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB cao hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

5.3. 80% chi phí dịch vụ kỹ thuật cao (DVKTC), chi phí lớn cho một lần sử dụng DVKTC đó nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

6. Trường hợp đến KCB có xuất trình thẻ BHYT nhưng không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc KCB không đúng tuyến CMKT theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp cấp cứu), được hưởng BHYT theo các mức sau:

6.1. 70% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện (BV) hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng;

6.2. 50% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng II;

6.3. 30% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng I hoặc hạng đặc biệt;

6.4. Trường hợp được chỉ định sử dụng DVKTC, mức chi trả thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 6.1, 6.2, hoặc 6.3 nêu trên nhưng tối đa không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng DVKT đó.

7. KCB tại các cơ sở KCB BHYT nhưng không trình thẻ hoặc KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán, tối đa không vượt quá mức quy định như sau:

7.1. Một đợt điều trị ngoại trú: 55.000 đồng đối với BV từ hạng III trở xuống; 120.000 đồng đối với BV hạng II; 340.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt;

7.2. Một đợt điều trị nội trú: 450.000 đồng đối với BV hạng III trở xuống; 1.200.000 đồng đối với BV hạng II; 3.600.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt.

8. Trường hợp KCB ở nước ngoài, cơ quan BHXH chi trả trực tiếp cho người bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng.

TRẢ LỜI

      Tổ chức y tế nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh; góp phần thực hiện giáo dục toàn diện, đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục cho học sinh ở tất cả các bậc học, do đó y tế trường học là nhu cầu và thực sự cần thiết đối với các em học sinh khi ở trường học.

Nguồn kinh phí hoạt động của y tế trường học: “Chủ yếu là nguồn quỹ BHYT học sinh để lại trường học”.

      Một trong những ưu điểm nổi bật của chương trình BHYT học sinh là dành một phần kinh phí để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Quỹ BHYT học sinh đã huy động được nguồn tài chính đáng kể giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học. Có thể khẳng định rằng, BHYT học sinh đã thổi một nguồn sinh khí mới cho y tế trường học, nhờ có phần kinh phí của BHYT học sinh để lại y tế trường học trong những năm qua mà hoạt động y tế trường học được “sống lại” và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Xem thêm... Đặt câu hỏi

ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)

02913789000

VIDEO - CLIP

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua phần mềm KBHXH
Xem thêm...

TỔ CHỨC CUNG CẤP IVAN

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
 Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
 bhxh@baclieu.vss.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP

566.803

Copyright ©