Ứng dụng “Sổ tay BHXH-BHYT-BHTN” phục vụ người dân tốt hơn
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu

BẠN ĐỌC ĐẶT CÂU HỎI

- Họ tên/Điện thoại: Bùi Văn Luân 0913832377
- Địa chỉ: Ấp 17 xã phong tân giá rai bạc liêu
- Email: luan7243@gmail.com

TRẢ LỜI

       Theo yêu cầu của bạn Luân, BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau: 

       Theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.”

          Nếu trường hợp bạn đang tham gia đóng BHXH thì bạn được hưởng các chế độ sau:

          Về thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Căn cứ khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

“Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.”

          Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

          Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con:

          Căn cứ tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014:

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Căn cứ theo điểm a, khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản.

- Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

          a/ Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Đối chiếu theo các quy định trên và theo thông tin bạn cung cấp là tham gia BHXH bắt buộc được 7 tháng và đã nghỉ việc tại công ty không còn tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó vợ bạn sinh con. Như vậy, bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản cho lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

- Họ tên/Điện thoại: Lâm Đức Nhuận
- Địa chỉ: Ban QLDA đầu tư XDCB huyện Hồng Dân
- Email: lamnhuanhongdan@gmail.com

TRẢ LỜI

        Theo yêu cầu của bạn Nhuận, BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau: 

       Theo câu hỏi của bạn thì cũng chưa rõ ý của bạn hỏi về vấn đề là như thế nào? Nhưng cơ quan BHXH trả lời bạn về cách tính hưởng trợ cấp BHXH một lần để bạn tham khảo:

         Thứ nhất, về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

         Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội số 58 năm 2014 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần như sau:

- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Sau một năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (theo Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015).

- Người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng ra nước ngoài để định cư.

- Người lao động bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, khi người lao động có một trong những điều kiện nêu trên thì hoàn toàn có thể xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

          Thứ hai, về cách tính bảo hiểm xã hội một lần

        Căn cứ Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp BHXH 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

* Lưu ý:

- Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương.

- Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.

- Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện (Trừ trường hợp bị bệnh hiểm nghèo)

Tuy nhiên, mức bình quân tiền lương của người lao động sẽ phụ thuộc vào việc người lao động đang đóng BHXH theo bậc hệ số nhà nước hay theo mức tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. 

  • Đối với người lao động đóng BHXH theo hệ số nhà nước thì mức bình quân tiền lương theo khu vực nhà nước

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH (hệ số x mức lương cơ sở) của T năm cuối trước khi nghỉ việc / (Tx12 tháng)

Thời gian bắt đầu tham gia BHXH

Số năm cuối để tính bình quân tiền lương đóng BHXH (T)

Trước ngày 01/01/1995

5 năm

Từ 01/01/1995 đến 31/12/2000

6 năm

Từ 01/01/2001 đến 31/12/2006

8 năm

Từ 01/01/2007 đến 31/12/2015

10 năm

Từ 01/01/2016 đến 31/12/2019

15 năm

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2024

20 năm

Từ 01/01/2025

Toàn bộ thời gian đóng BHXH

 

  • Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng  đóng BHXH : Tổng số tháng đóng BHXH.

          Thân chào bạn!

 
- Họ tên/Điện thoại: Phạm ngọc âu
- Địa chỉ: Vĩnh bình . Hoà bình . Bạc liêu
- Email: Phamau.001999@gmail.com

TRẢ LỜI

       Theo yêu cầu của bạn Âu, BHXH tỉnh Bạc Liêu trả lời như sau:

       Theo câu hỏi của bạn Âu là nghỉ việc trước khi sinh con, thì về điều kiện thôi việc trước thời điểm sinh con để được hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

       Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

       Ví dụ: Tháng 8/2019, chị A chấm dứt hợp đồng lao động khi mang thai 4 tháng và sinh con ngày 14/12/2019, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

      Như vậy, đối chiếu theo quy định nêu trên nếu bạn Âu đủ điều kiện là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thì bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH. Thân chào bạn!

- Họ tên/Điện thoại: Võ Văn Hiểu
- Địa chỉ: Phường 1 Bạc Liêu
- Email: Bsvovsnhieu@gmail.com

TRẢ LỜI

          Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi qua Website BHXH tỉnh Bạc Liêu.

         Bảo hiểm xã hội là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

        Theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH  ngày 28/10/2016 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định như sau:

Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) ký Hợp đồng.  Đại lý thu BHXH, BHYT, gồm: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.

          Điều 6. Điều kiện làm nhân viên Đại lý thu

1. Là công dân Việt Nam thưng trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi đối với nam, đến không quá 65 tuổi đối với nữ và đang tham gia BHYT hoặc BHXH.

2. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; không vi phạm pháp luật.

         Như vậy, Bảo hiểm xã hội không phải là loại hình bảo hiểm được triển khai bởi các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động với mục đích kinh doanh sinh lời do đó không được phép mở chi nhánh để bán bảo hiểm y tế tự nguyện như bạn hỏi.

         Nếu bạn muốn làm nhân viên bán bảo hiểm y tế tự nguyện thì bạn phải được các cơ quan, tổ chức trên bảo lãnh để được đào tạo và cấp thẻ mới trở thành nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT hưởng hoa hồng theo quy định.

         Hoặc bạn có thể liên hệ với nhân viên đại lý tại nơi bạn cư trú để làm cộng tác viên cho nhân viên đại lý với thù lao thỏa thuận.

         Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn vui lòng liên hệ với Phòng Khai thác và thu nợ - BHXH tỉnh Bạc Liêu qua số điện thoại 02913. 828827 hoặc số 0979 171479 để được giải đáp.

- Họ tên/Điện thoại: Nguyễn Thị Lài 0794224496
- Địa chỉ: Ấp xóm lớn A xã vĩnh mỹ A hoà bình bạc liêu
- Email: Không có

TRẢ LỜI

         BHXH tỉnh Bạc Liêu xin cảm ơn câu hỏi của bạn, xin phép trả lời như sau:

        Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, tại khoản 2 điều 27 cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH. Thành phần hồ sơ gồm:

 - Người tham gia: tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 phụ lục 01)

Mục 4 Phụ lục 1 “Điều chỉnh họ, tên, chữ điệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch”

-  Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu

- Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

      Đối với trường hợp của chị có thể liên hệ phòng Tiếp công dân hoặc phòng Tiếp nhận & Trả kết quả Thủ tục hành chính cơ quan BHXH tỉnh Bạc Liêu để được hướng dẫn chi tiết.

Xem thêm...Đặt câu hỏi

CÂU HỎI THƯỜNG XUYÊN

TRẢ LỜI

        Bảo hiểm y tế học sinh không phải là hoạt động kinh doanh, điều này đã được quy định trong Luật BHYT: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT là Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan Nhà nước thuộc Chính phủ, không phải là đơn vị kinh doanh như các tổ chức bảo hiểm khác.

TRẢ LỜI

 Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh bằng 4,5% mức lương cơ sở/tháng và học sinh đóng 70% mức đóng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Do đó, năm học 2017-2018 học sinh đóng BHYT với mức như sau:

4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng, Trong đó: Học sinh đóng 70% = 491.400 đồng; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng.

TRẢ LỜI

Khi tham gia Bảo hiểm y tế, học sinh được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được cấp thẻ BHYT.

2. Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại y tế trường học.

3. Được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

4. Khám bệnh, kể cả khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; ngày giường điều trị nội trú tại các cơ sở KCB BHYT từ tuyến huyện trở lên; danh mục dịch vụ kỹ thuật sử dụng trực tiếp cho người bệnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuốc, hoá chất, dịch truyền theo quy định của Bộ Y tế; Máu và các chế phẩm của máu; vật tư y tế, vật tư y tế thay thế có trong danh mục của Bộ Y tế; khám thai định kỳ và sinh con.

5. Khi bị bệnh, học sinh khám chữa bệnh đúng quy định của Luật BHYT hoặc đến khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu được thanh toán chi phí theo giá viện phí hiện hành, cụ thể:

5.1. 100% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành; 100% chi phí KCB tại tuyến xã;

5.2. 80% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB cao hơn 15% mức lương tối thiểu chung hiện hành, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

5.3. 80% chi phí dịch vụ kỹ thuật cao (DVKTC), chi phí lớn cho một lần sử dụng DVKTC đó nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung, phần còn lại do HS,SV tự thanh toán với cơ sở KCB.

6. Trường hợp đến KCB có xuất trình thẻ BHYT nhưng không đúng cơ sở KCB ban đầu hoặc KCB không đúng tuyến CMKT theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp cấp cứu), được hưởng BHYT theo các mức sau:

6.1. 70% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn bệnh viện (BV) hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng;

6.2. 50% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng II;

6.3. 30% chi phí KCB tại cơ sở KCB đạt tiêu chuẩn BV hạng I hoặc hạng đặc biệt;

6.4. Trường hợp được chỉ định sử dụng DVKTC, mức chi trả thực hiện theo hướng dẫn tại các điểm 6.1, 6.2, hoặc 6.3 nêu trên nhưng tối đa không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng DVKT đó.

7. KCB tại các cơ sở KCB BHYT nhưng không trình thẻ hoặc KCB tại cơ sở KCB không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu) người bệnh tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở KCB sau đó mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán, tối đa không vượt quá mức quy định như sau:

7.1. Một đợt điều trị ngoại trú: 55.000 đồng đối với BV từ hạng III trở xuống; 120.000 đồng đối với BV hạng II; 340.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt;

7.2. Một đợt điều trị nội trú: 450.000 đồng đối với BV hạng III trở xuống; 1.200.000 đồng đối với BV hạng II; 3.600.000 đồng đối với BV hạng I và hạng đặc biệt.

8. Trường hợp KCB ở nước ngoài, cơ quan BHXH chi trả trực tiếp cho người bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng.

TRẢ LỜI

      Tổ chức y tế nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh; góp phần thực hiện giáo dục toàn diện, đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục cho học sinh ở tất cả các bậc học, do đó y tế trường học là nhu cầu và thực sự cần thiết đối với các em học sinh khi ở trường học.

Nguồn kinh phí hoạt động của y tế trường học: “Chủ yếu là nguồn quỹ BHYT học sinh để lại trường học”.

      Một trong những ưu điểm nổi bật của chương trình BHYT học sinh là dành một phần kinh phí để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh ngay tại trường học. Quỹ BHYT học sinh đã huy động được nguồn tài chính đáng kể giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học. Có thể khẳng định rằng, BHYT học sinh đã thổi một nguồn sinh khí mới cho y tế trường học, nhờ có phần kinh phí của BHYT học sinh để lại y tế trường học trong những năm qua mà hoạt động y tế trường học được “sống lại” và hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.

Xem thêm...Đặt câu hỏi

ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)

02913789000

VIDEO - CLIP

Phóng sự Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018 của Trung tâm truyền thông BHXH VN thực hiện
Xem thêm...

TỔ CHỨC CUNG CẤP IVAN

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
 Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
 (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
 bhxh@baclieu.vss.gov.vn
LƯỢT TRUY CẬP

607.086

Copyright ©